Advocaat ondernemingsrecht Nijkerk

Wat is ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten.

Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Ondernemingsrecht wordt vaak als apart onderdeel gezien van handelsrecht.  (bron Wikipedia.)

Het Wetsbureau weet de weg in de regels van het ondernemingsrecht en staat u bij, adviseert en begeleidt u bij alle problemen betreffende ondernemingsrecht. Of het nu gaat om:

 • fusies en overnames
 • de keuze van de ondernemingsvorm
 • het oprichten en vestigen van vennootschappen
 • geschillen tussen aandeelhouders
 • specifieke problemen binnen familievennootschappen
 • het opzetten van personenvennootschappen (maatschap/V.O.F.)
 • het opstellen van contracten en algemene voorwaarden
 • aansprakelijkstelling en schadeclaims
 • fiscale kwesties
 • huur of verhuur van bedrijfsruimte
 • geschillen met werknemers
 • incasso’s
 • faillissementen
 • concurrentie en mededinging
 • enzovoort

Heb ik een advocaat ondernemingsrecht nodig?

Oprichten van eigen bedrijf

Bij het oprichten van een nieuw bedrijf komt veel kijken. Het is van groot belang om een advocaat ondernemingsrecht in te schakelen in een dergelijke situatie.

Wat de meest geschikte structuur is voor uw onderneming is afhankelijk van het soort onderneming dat u wil gaan voeren. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm brengt veel juridische en economische gevolgen teweeg. Nieuwe organisaties moeten een manier vinden om zich aan de wet te houden zelfs voordat zij hun deuren daadwerkelijk openen. Het is daarom van belang dat u vooraf zicht hebt op de voor- en nadelen van uw keuze. Laat u dus vanaf dag 1 adviseren door een specialist in ondernemingsrecht.

Bent u op zoek naar een advocaat ondernemingsrecht?

Advocaat Nijkerk